PHP Dersleri: Değişkenler

Her programlama dilinde verileri geçici yada kalıcı olarak saklamak için değişkenler kullanılır. PHP'de de bu durum farklılık arzetmiyor. Değişkenler sayı, metin ve dizileri içerebilir.

Örneğin ilk iki derste kullandığımız "Merhaba Dünya" php için stringtir. String kelimesini php ile alakalı gireceğiniz tüm sitede görebilirsiniz. En kaba tabiriyle string kelimesi gordugunuzde aklınıza kelimeler gelsin. Harflerden oluşanlan değişkenlere string, rakamları temsil edenlere integer olarak hitap edeceğiz.

PHP'de değişkenleri ifade etmek için başlarına $ işareti konur.

<?
$degisken="deger";
?>

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken kurallar vardır.
1- Değişken isimleri harf yada _ (alt çizgi) başlar.
2- Değişken isimleri küçük harfler, büyük harfler, rakamlar ve _ işaretinden oluşur. (Türkçe karakterler kullanılmaz. a-z,A-Z,0-9 yada _)
3- İki veya daha fazla kelimeden oluşan değişkenler söz konusu olduğunda, ilk harfleri büyük yazmayı yada araya _ işareti koymayı deneyebilirsiniz. ($arabaRengi yada $araba_rengi)
4- PHP büyük-küçük harf ayrımı (case sensitive) yapan bir dildir. Bu yüzden isimlendirdiğiniz değişkeni aynen kullanmalısınız. Yani $turkwm ile $turkWm değişkenleri birbirinden farklıdır.
5- Değişken değerini yazarken " yada ' işaretlerini kullanabilirsiniz.
6- Değişken tanımlandıktan sonra satırı ; işareti ile kapatmayı ihmal etmeyin.

Değişkenleri örneklemek gerekirse;

<?

/*
Değişkenlerin sonunda // ile başlayan kısımlar yorum
satırlarıdır.
Turkwm.com
*/

$turkwm_yazi = "String-Yazı değişken";
// Yazı Tipi Değişken (String)
$turkwm_dizi = array('php', 'framework', 'bloglar', 'eposta');
// Dizi değişken (array)
$turkwm_sayi = 1608;
// Integer Değişken (Rakam)

?>

Bir sonraki dersimizde değişkenleri ekrana basma (echo) ve string (metin) değişken oluşturma konusunda dikkat edilecek noktaları ele alacağız.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski