PHP: Rastgele Sifre Olusturma (Generate Password)

PHP uygulamalarında kullanabileceğiniz basit bir şifre üretme fonksiyonudur.

<?
function SifreOlustur($kackarakter) {
$malzeme = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
$malzeme .= "1234567890";
$malzeme .= "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
$KacTane = strlen($malzeme);
for ($ras = 0; $ras <$kackarakter; $ras++) {
$sayi = rand(0,$KacTane-1);
$turkwm .= $malzeme[$sayi];
}
return $turkwm;
}
echo SifreOlustur(8);

?>

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski