Angular: Dosya import etme


Angular'da daha okunabilir kodlar yazmak için kullanılan yöntemlerden biri de dosya çağırma için kullanılıyor.

Örnek:

Aşağıda MovieService'in aynı yoldan çağrılması için iki yöntem görülmektedir. İkinci daha kısa ve okunabilir bir kod yapısı olduğu için nasıl yapıldığını anlatacağım.

import { MovieService } from '../../movie/movie.service';
import { MovieService } from '@app/movie/movie.service';


tsconfig.json dosyasını açın.
CompilerOptions altına "paths" anahtarını ekleyin. Burada @app'i ve karşılığında çağrılacak yol tanımlanır.

"baseUrl": "./",
"paths": {
      "@app/*": ["src/app/*"]
    },


Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski