Laravel: Resource Controller ve Route TanımlarıCRUD işlemler için önce bir controller oluşturup, yapılacak işlem için method oluşturulması gerekir.

Bu methodları tek bir komutla oluşturmak için; 

php artisan make:controller ProductController --resource --model=Product

Oluşturulan ProductController'daki örnek method;

public function show(Product $product) { }

Son parametre olan --model Product modeli belirtildiğinde Model Binding ile çağrılan methodda Product'ta tanımlı tüm değerlere ulaşır.

php artisan make:controller ProductController --resource 

Oluşturulan ProductController'daki örnek method; 

public function show($id) { }

web.php'de örnek kullanım;

Route::resource('/products', '\App\Http\Controllers\ProductController');

sadece belirli methodların kullanılmasını istiyorsanız;

->only(['index','show']) parametresini, belirli methodların kullanılmamasını istiyorsanız;

->except(['destroy']) parametresini kullanabilirsiniz.

API'lar için;
php artisan make:model Product -c -m -r ile model, migration, resource controller üçü bir arada eklenir.

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski